Zajęcia dodatkowe

Jest to oferta komercyjnych popołudniowych zajęć dodatkowych.

MUZYKOTERAPIA

Jeszcze do niedawna muzykoterapia była wykorzystywana jedynie w przypadkach klinicznych, jednak obecnie wprowadza się ją także do pracy ze zdrowymi dziećmi, ponieważ prowadzi do „wyciszenia” nadmiernych emocji i pozytywnie pobudza ciało. Bardzo istotne jest podwójne działanie muzykoterapii na dzieci – z jednej strony jest ono lecznicze, z drugiej pełni funkcje wychowawcze. Zajęcia muzykoterapeutyczne podporządkowane są trzem głównym celom: terapeutycznemu, ogólnorozwojowemu i umuzykalniającemu.

Zalety muzykoterapii:

 • odreagowanie napięć psychofizycznych i pozbycie się nadmiaru energii,
 • nauczenie relaksu,
 • zapoznanie z różnymi formami aktywizacji,
 • zrytmizowanie organizmu i poprawienie koordynacji ruchowej,
 • ujawnienie zdolności twórczych oraz przywrócenie spontaniczności,
 • poprzez integrację poprawianie komunikacji w grupie,
 • ujawnienie fantazji w kreowaniu siebie,
 • przygotowanie do pracy, nauki i wypoczynku.

Nadrzędnym celem muzykoterapii jest wprowadzenie w określony nastrój, wyzwolenie pożądanych uczuć, łagodzenie i rozładowywanie nadmiaru stresu, a także pobudzenie rozwoju umysłowego.

Zajęcia przez nas proponowane oferują:

 • usprawnienie psychoruchowe dziecka, 
 • pomoc w kompensowaniu braków wynikających z niepełnosprawności, 
 • aktywizację procesów poznawczych,
 • pobudzanie wyobraźni i twórczego myślenia,
 • obniżanie negatywnych skutków zaburzeń i wynikającego z nich lęku,
 • wyzwalanie uczuć i pomaganie w wyrażaniu emocji,
 • rozładowanie stresu i napięć psychicznych,
 • podnoszenie samooceny i tworzenie pozytywnego obrazu siebie,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktu,
 • naukę relaksu i odpoczynku,
 • emisję i higienę głosu,
 • śpiewanie piosenek dopasowanych do poziomu grupy i wieku,
 • tańce i zabawy animacyjne,
 • elementy baletu i tańce oparte na technice baletowej,
 • elementy muzykoterapii połączonej z arteterapią,
 • tańce z wykorzystaniem rekwizytów, np. chusteczki, obręcze itd.
 • zabawy muzyczno-ruchowe stymulujące ogólny rozwój psychoruchowy dziecka,
 • tańce animacyjne i ilustracyjne,
 • granie na instrumentach takich jak: tamburyn, grzechotka, trójkąt itd.
 • ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, zawierające elementy bajkoterapii,
 • zabawy kształtujące wrażliwość muzyczną dzieci,
 • tworzenie układów ruchowo-tanecznych, do wybranych fragmentów muzyki: klasycznej i popularnej.

UMUZYKALNIENIE WEDŁUG TEORII EDWINA GORDONA

Na początku należy zaznaczyć, że podczas zajęć prowadzonych dla dzieci do 3. roku życia uczestniczą rodzice.

Muzyka podczas zajęć gordonowskich traktowana jest jako język. Poprzez wykorzystanie każdego elementu muzyki odbywają się zajęcia z zastosowaniem improwizacji i zabaw muzyczno-ruchowych. Muzyka dostosowana jest do wieku dziecka, przy wyborze zwraca się uwagę na dobór skali, szybkości, rytmu itd. Zabawy ruchowe dopasowane są do wykonywanych śpiewanek i rytmiczanek. Dźwięki, które są podawane wokalnie do imitacji, służą wspomaganiu rozwojowi oddechowemu.

Zgodnie z teorią Edwina Gordona, zarządzanie edukacją muzyczną małych dzieci polega na wykorzystaniu do zdobywania wiedzy najważniejszego okresu w życiu dziecka, czyli wieku od urodzenia (lub nawet przed urodzeniem) do 3. roku życia.

Stymulacja muzyczna prowadzona do 6. roku życia pomaga dziecku w zrozumienia muzyki i dzięki zwiększonej wyobraźni muzycznej przygotowuje do formalnej nauki.

TANIEC

Program tych zajęć skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci poznają kroki taneczne tańców, takich jak:

 • disco,
 • hip-hop,
 • polka,
 • makarena,
 • rock&roll,
 • samba,
 • walc angielski.

Co więcej, przedstawione są również formy autorskie, np.:

 • „czekolada”,
 • „szalona żaba”,
 • „Gumi miś”,
 • „taniec robotów”,
 • „literki” i wiele innych.

Zajęcia prowadzone są w sposób zabawowy, pozwalający na rozwój psychoruchowy, dostosowany do dzieci w wieku przedszkolnym.

BALET

Zajęcia z baletu to dla dzieci przede wszystkim spotkanie z muzyką klasyczną i z tańcem klasycznym. Pozwala to rozwijać dzieciom koordynację psychoruchową już od najmłodszych lat. Podczas tych zajęć dzieci poznają muzykę i świat tańca mistrzów muzyki klasycznej, takich jak: P. Czajkowski, I. Strawiński. D. Szostakowicz i wielu innych wybitnych twórców.

Podczas zajęć dzieci:

 • rozwijają swoją ekspresję muzyczną i ruchową,
 • poznają kroki taneczne tańca klasycznego,
 • rozwijają poczucie przestrzenne oraz świadomość własnego ciała,
 • uczą się improwizacji,
 • realizują potrzebę ruchu poprzez taniec i choreografię,
 • poprzez zabawę uczą się choreografii i figur baletowych,
 • wzmacniają swoje mięśnie, utrzymują gibkość i energię,
 • uczą się pracy w grupie i budują relację z innymi uczestnikami zajęć.

KREATYWNOŚĆ

Na tych zajęciach dzieci uczą się jak kreatywnie dochodzić do rozwiązywania problemów oraz jak planować swoją pracę. Uczestnicy poznają specyfikę pracy w grupie, a także rozwijają wyobraźnię. Zajęcia pozwalają wydobyć najmocniejsze strony dzieci, które trenują swoją kreatywność, rozwiązując zadania techniczne, techniczno-teatralne, teatralne oraz logiczne.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w ustalonych terminach. Poniżej przedstawiamy przykładową listę tematów:

 • Wrzesień – kreatywne zabawy na pożegnanie lata – zabawy rozwijające myślenie twórcze + zabawa plastyczna „Pszczoły” (przy użyciu włóczki albo kukurydzy).
 • Październik – zabawy plastyczno-teatralne – kreatywne zabawy teatralne + zabawa plastyczna „Pojazdy”.
 • Listopad – jesienne zabawy kreatywne – zabawy z wykorzystaniem liści.
 • Grudzień – zabawy świąteczne – stworzenie ozdób świątecznych, poznawanie symboli świąt Bożego Narodzenia.
 • Styczeń – kreatywne zabawy plastyczne – zabawy związane z karnawałem.
 • Luty – twórcza zabawa plastyczna – zabawy o tematyce „W krainie dinozaurów”.
 • Marzec – instrumenty muzyczne – kreatywna zabawa plastyczna i rytmiczna
 • Kwiecień – kreatywne zabawy plastyczne – zabawy o tematyce „Wiosna na łące”.
 • Maj – zabawy twórcze rozwijające wyobraźnię przestrzenną – zabawy w „małych projektantów”.
 • Czerwiec – zajęcia wprowadzające w tematykę wakacji – zabawy pokazujące, w co się bawić w okresie wakacyjnym i jak wykorzystać różne materiały do zabawy podczas wakacji.