Integracja sensoryczna

Zajęcia te prowadzone są w trosce o prawidłowy i harmonijny rozwój każdego dziecka.


Integracja sensoryczna polega na organizowaniu wrażeń zmysłowych, które dokonywane są przez mózg w celu wytworzenia reakcji adaptacyjnej na wymagania otoczenia. W tym procesie informacje płynące ze wszystkich zmysłów są przez mózg: segregowane, rozpoznawane, interpretowane – łączone ze sobą i kojarzone ze wcześniejszymi doświadczeniami.

Odpowiednia integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka i ma wpływa na procesy, takie jak: koordynacja ruchowa, praksja, percepcja wzrokowa i słuchowa czy mowa.


Ludzkie układy zmysłowe wpływają na siebie i pomagają sobie wzajemnie w wykonywaniu zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Nie tylko poważne, ale i niewielkie deficyty układów zmysłowych, mogą wpływać niekorzystnie na: naukę, umiejętność zabawy, zdolności ruchowe czy mowę. 


Główne wskazania do terapii:

 • nadwrażliwość lub zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe;
 • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności;
 • problemy z koordynacją;
 • trudności z koncentracją, uwagą;
 • opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych;
 • opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka);
 • trudności z percepcją słuchową, wzrokową;
 • problemy z czynnościami samoobsługowymi;
 • trudności z utrzymaniem równowagi;
 • problemy z nauką;
 • niskie poczucie własnej wartości;
 • kłopoty z dobrą organizacją oraz planowaniem ruchu;
 • kłopoty z zachowaniem;
 • zaburzenia, takie jak: autyzm, ADHD, zespół Downa, porażenie mózgowe.


Ocenę procesów integracji sensorycznej oraz terapię SI może prowadzić wyłącznie wykwalifikowany terapeuta. Ocena procesów SI tworzona jest na podstawie:

 • szczegółowym wywiadzie z rodzicem lub opiekunem prawnym;
 • analizie dokumentacji medycznej, psychologiczno-pedagogicznej oraz informacji z wywiadu przeprowadzonego z rodzicem dziecka;
 • analizie danych z Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego oraz Arkusza Obserwacji Klinicznej;
 • wynikach prób opartych na tzw. Południowo-Kalifornijskich Testach Integracji Sensorycznej;
 • usystematyzowanej obserwacji reakcji dziecka na stymulację sensoryczną w czasie aktywności swobodnej lub ukierunkowanej.