Przedszkole

Pogodne Przedszkole zapewnia dzieciom:

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-17:00,
 • zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:
  • język angielski – 2 razy w tygodniu,
  • zajęcia umuzykalniające z logorytmiką – 1 raz w tygodniu,
  • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej – 1 raz w tygodniu,
  • zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki – 1 raz w tygodniu,
  • warsztaty kulinarne – 1 raz w miesiącu
  • rytmika - 1 raz w tygodniu

Cena: 699,00 PLN