Program

Nasze przedszkole pracuje według dostosowanego do edukacji przedszkolnej podręcznika wydanego przez WSiP. Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN i zawiera się w pomocach rozwojowych. Realizujemy go podczas zajęć dydaktycznych, zabaw własnych, pracy indywidualnej oraz grupowej, a także podczas zabaw prowadzonych na świeżym powietrzu.

Dodatkowo w naszym programie znajduje się szereg twórczych zabaw i aktywności artystycznych, które są realizowane w ramach zajęć w grupie podczas zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe (wliczone w cenę czesnego) to:

 • język angielski – 2 razy w tygodniu,
 • zajęcia umuzykalniające z logorytmiką – 1 raz w tygodniu,
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej – 1 raz w tygodniu,
 • zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki – 1 raz w tygodniu,
 • warsztaty kulinarne – 1 raz w miesiącu.

Zajęcia dodatkowe (możliwe do wykupienia dodatkowo) to:

 • język angielski – 1 raz w tygodniu,
 • rytmika z elementami muzykoterapii – 1 raz w tygodniu,
 • taniec – 1 raz w tygodniu,
 • balet – 1 raz w tygodniu,
 • warsztaty umuzykalniające wg teorii E. Gordona – 2 razy w miesiącu,
 • warsztaty z kreatywności – 1 raz w miesiącu,
 • koncerty muzyczne – 1 raz w miesiącu.