Misja


Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.

Janusz Korczak
 

Według nas każde dziecko jest wyjątkowe i ma w sobie ukryty potencjał edukacyjny oraz artystyczny. Pragniemy, we współpracy z rodzicami, stworzyć dla dzieci warunki do rozwijania tych indywidualnych możliwości.

Naszym celem jest zapewnienie dziecku przyjaznego miejsca, w którym będzie mogło w ciekawy sposób rozwijać swoje zdolności poprzez naukę, ale i twórczą zabawę. Chcemy, aby w naszym przedszkolu dzieci uczyły się w sposób kreatywny. Bardzo ważny jest dla nas również rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. Pogodne Przedszkole ma być miejscem, w którym dzieci będą otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by nie bały się wyrażać swojego zdania i dzielić się swoimi emocjami.

Dodatkowo pragniemy przekazać im naszą miłość do sztuki: muzyki, rytmiki i tańca, ponieważ wierzymy, że te formy artystyczne pomagają rozwijać w dzieciach wiele ukrytych talentów, a jednocześnie rozwijać umiejętność czytania, pisania oraz komunikacji. Słuchanie muzyki stymuluje u dziecka zmysły i pomaga mu w nauce, a także poprawia umiejętności językowe.


Rytmika stanowi podstawę każdego wychowania artystycznego, gdyż wszystkie sztuki sięgają korzeniami rytmu. Wykształcenie wewnętrznego poczucia rytmu daje człowiekowi większe wyczucie i zrozumienie piękna i harmonii, powiększa jego wrażliwość artystyczną.

Émile Jaques-Dalcroze
 

Chcemy, aby w naszym przedszkolu dzieci mogły się harmonijnie rozwijać się w wielu dziedzinach, dlatego stwarzamy im tę możliwość dzięki zajęciom plastycznym, językowym, kreatywnym i wielu innym. Pogodne Przedszkole to miejsce stworzone z myślą o jak najefektywniejszym nauczaniu dzieci poprzez twórczą zabawę, które przy tym pozwoli im cieszyć się z bycia dzieckiem.