Program

Nasze przedszkole pracuje według założeń Pedagogiki Marii Montessori włoskiej lekarki, która na przełomie XIX i XX  wieku stworzyła nowatorski system pedagogiczny. Montessori wprowadziła tzw. indywidualizację w nauczaniu, odkryła dziecko, wyzwalając je ze sztywnych ław szkolnych, które zamiast zainteresować , jedynie je ograniczały. Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN i zawiera się w pomocach rozwojowych. Realizujemy go podczas montessoriańskiej pracy własnej oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

Zajęcia dodatkowe (wliczone w cenę czesnego)

  • język angielski,
  • logopedia,
  • rytmika,
  • zajęcia ogólnorozwojowe (elementy gimnastyki korekcyjnej),
  • zajęcia plastyczne,
  • warsztaty kulinarne.