Kadra

Kadra Pogodnego Przedszkola Montessori stara się doskonalić swoje umiejętności w taki sposób, by sprostać wymaganiom dzieci. Tworzą ją nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy zdecydowali się podążać za dziećmi w myśl Marii Montessori.  Zasady panujące w naszym Przedszkolu:

  • Każde dziecko traktujemy indywidualnie.
  • Staramy się jak najlepiej rozpoznać zainteresowania dzieci.
  • Pomagamy (gdy dziecko tego potrzebuje), Usuwamy się (Gdy to możliwe).
  • Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
  • Staramy się być wzorcem postępowania (nie naśladowania).
  • Dajemy dziecku wybór – Budujemy w dziecku bezpieczeństwo i zaufanie.
  • Nie oceniamy, nie karzemy, nie nagradzamy
  • Ocena postępów Państwa dzieci wystawia ocenę nam samym.