Integracja sensoryczna


W trosce o prawidłowy i harmonijny rozwój każdego dziecka
od września w naszym przedszkolu odbywać się będą
zajęcia z Integracji sensorycznej.

Krótki rys historyczny

Twórczynią podstaw teorii, badania i terapii zaburzeń integracji sensorycznej była dr A. Jean Ayres. W latach 60-tych XX w., w Stanach Zjednoczonych sformułowała koncepcję, która wyjaśnia relacje pomiędzy mózgiem a zachowaniem człowieka.

Teoria Integracji Sensorycznej powstała na bazie literatury z zakresu neurobiologii, neurologii, fizjologii, rozwoju dziecka, psychologii i neuropsychologii. Przez kolejne lata była rozbudowywana i doskonalona w oparciu o doświadczenia kliniczne, analizę zachowań oraz przeprowadzane badania.

Czym jest Integracja Sensoryczna? (SI)

Integracja sensoryczna to organizacja wrażeń zmysłowych dokonywana przez mózg w celu wytworzenia reakcji adaptacyjnej na wymagania otoczenia. W tym procesie informacje płynące ze wszystkich zmysłów są segregowane przez mózg, rozpoznawane, interpretowane, łączone ze sobą i kojarzone z wcześniejszymi doświadczeniami. Odpowiednia integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka i to od niej są zależne takie procesy jak: koordynacja ruchowa, praksja, percepcja wzrokowa i słuchowa czy mowa. Nasze układy zmysłowe współdziałają ze sobą, wpływając na siebie i pomagając sobie wzajemnie w wykonywaniu zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Zarówno niewielkie jak i poważne deficyty układów zmysłowych mogą wpływać niekorzystnie na naukę szkolną, umiejętność zabawy, zdolności ruchowe czy mowę. 

Ważniejsze wskazania do terapii:

 • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe,
 • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe,
 • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności,
 • problemy z koordynacją,
 • trudności z koncentracją, uwagą, impulsywność,
 • opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych,
 • opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka),
 • trudności z percepcją słuchową,
 • trudności z percepcją wzrokową,
 • problemy z czynnościami samoobsługowymi, z czynnościami dnia codziennego,
 • trudności z utrzymaniem równowagi,
 • problemy z nauką,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • kłopoty z dobrą organizacją oraz planowaniem ruchu,
 • kłopoty z zachowaniem,
 • autyzm,
 • ADHD,
 • zespół Downa,
 • porażenie mózgowe,
 • problemy z czynnościami samoobsługowymi, z czynnościami dnia codziennego.

Diagnoza SI

Ocenę procesów integracji sensorycznej oraz terapię SI może prowadzić wyłącznie wykwalifikowany terapeuta metody integracji sensorycznej.

Ocena procesów SI opiera się na:

 • szczegółowym wywiadzie z rodzicem,opiekunem prawnym,
 • analizie dokumentacji (medycznej, psychologiczno-pedagogicznej oraz informacji z wywiadu przeprowadzonego z rodzicem dziecka),
 • analizie danych z Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego oraz Arkusza Obserwacji Klinicznej,
 • wynikach prób opartych na tzw. Południowokalifornijskich Testach Integracji Sensorycznej,
 • usystematyzowanej obserwacji reakcji dziecka na stymulację sensoryczną, w czasie aktywności swobodnej lub ukierunkowanej.